Aug 27

劫持 53 就算了,还他妈长期缓存一些错误的结果,记录下。注释的是曾经错误的目前好了的。

#SHIT CMCC
#server=/ikafan.com/127.0.0.1#5053
#server=/ikafan.com/211.136.17.107#53
#server=/ikafan.com/211.136.20.203#53
#ignore-address=42.236.6.20
server=/g.csdnimg.cn/127.0.0.1#5053

:evil: :evil: :evil:

Tags: ,
点击显示引用框
引用本文,复制粘贴...